Thursday, 4 February 2016

“Vi vil ikke acceptere, at vore børn ikke kan færdes frit i gaderne. Sådan har det ikke været før her i Tyskland!"

På den russiske TV kanal 1, var der et indslag om en formodet voldtægt af en 13-årig skolepige i Berlin. Dagen efter demonstrerede russere, som bor i Berlin, imod vold og overfald fra de immigranter, som for nylig er strømmet til Tyskland. “Vi vil ikke acceptere, at vore børn ikke kan færdes frit i gaderne. Sådan har det ikke været før her i Tyskland! Skal vi eskortere vore børn i skole hver morgen?” Udtrykte de mange demonstranter, som var samlet i gaderne.

Vi ved ikke nøjagtigt, hvad det skete med den russiske pige Lisa. Nogle siger, at det var en falsk anmeldelse, men det vigtigste i den sag er følgende:

Raske mænd fra Afrika og Mellemøsten, som strømmer til det rolige Europe, er forvirrede og aktionsparate. De får gratis kost og logi, og ingen stiller krav til dem om at udføre nogen form for fysisk arbejde! De får lommepenge og masser af fritid. De er kommet til en verden, hvor mennesker – og specielt kvinder- klæder sig frit og måske i deres øjne udfordrende. Disse mænd kan ikke forstå, at vi har en kønsneutral adfærd i det offentlige rum. Det er vores ret at føle os trygge, når vi bevæger os udenfor – uanset vores påklædning.

Jeg har været i Japan, hvor skoleeleverne har de mest farverige og moderne designuniformer, som i den arabiske verden kunne fortolkes som udfordrende. Men i Japan – det mest trygge land i verden – kan man ikke forestille sig, at piger kan blive voldtaget på vej til skole!

Jeg har snakkede med mange japanere, og alle siger, at i Japan kan både børn, vokse og ældre mennesker føle sig 100% trygge i det offentlige rum. Japan er ikke så åbent et samfund som vores. De immigranter, som kommer til Japan, skal ikke kun beherske det japanske sprog, men regeringen kræver også, at de skal underskrive en erklæring om loyalitet og respekt for den japanske lovgivning. Hvis de immigranter, som arbejder i Japan, gør noget forkert imod japanerne eller den japanske lov, bliver de ikke kun sendt hjem for egen regning, men de vil aldrig mere få mulighed for at komme tilbage. Den japanske regering kræver også, at deres familie betaler en stor erstatning til de forulempede... 

No comments:

Post a Comment